tryck_heddan_skylt

Förberedande valpövningar för den blivande agilityhunden (tävling)

Här kommer vi att fokusera på övningar (ej agilityhinder) som lägger en bra grund för framtiden och vi kommer att blanda teori med praktik.

Vi kommer under 3 tillfällen att jobba med:
• Lek och belöningsutveckling
• Inlärningsteknik och tricks
• Stadga och självkontroll
• Inkallning och följsamhet
• Motivation och framåtsändande
• Kroppskontroll och växlingar
 
Max 4 exipage 
Från 3 månader
Instruktör: Maria Alexandersson
Tid: 16.00-17.55
Datum: 26/10, 23/11, 21/12
Pris: 1700 kr