tryck_heddan_skylt

Spårinstruktör
 
Målgrupp: Instruktör med kunskap i metodik & pedagogik, eller motsvarande kunskap. En spårinstruktörsutbildning med inriktning personspår  för dig som vill kunna erbjuda personspår i ditt kursutbud eller för dig som vill fördjupa din kunskap vad gäller inlärningssätt och praktiskt spårande.
Förkunskapskrav: Instruktörsutbildning eller motsvarande kunskap.

Utbildningens innehåll:

 
 • Genomgång av olika sätt att träna spår, såväl teoretiskt som       praktiskt. Målsättningen är att du ska ha tillräcklig kunskap om de olika inlärningsteknikerna för att kunna ge dina kunder individanpassade instruktioner.
 •  Hundens luktsinne
 •  Hur vi effektiviserar spårträningen, undviker fallgropar och vad gör       vi när träningen inte går enligt plan
 •  Att lägga spår
 •  Att spåra på olika underlag, asfalt, grus, gräs, skog mm
 •  Underlagsskiften
 •  Spårsök och spårupptag
 •  Riktningsbestämning
 •  Tillbakagångar, virrvarr, korsande spår och andra vanliga          svårigheter i spåret
 •  Att hantera diverse störningar i spåret
 •  Markering av föremål i spåret (gäller personspår)
 •  Dokumentera och planera din träning
 •  Kursplanering

 
 
Examen: För godkänd examen krävs 100% närvaro. Godkänd projektkurs som redovisas skriftligt. Godkänd projektelev som skall spåra ett 500 meter långt spår 3 föremål (redovisas muntligt under lektionstid) Praktiskt prov där du med din egen hund skall klara av med ett spårsök på upp till 50 meter, ta upp och följa ett 1000 meter långt spår på varierande underlag lagt av annan person, 5 föremål i spåret som skall redovisas efter gånget spår.
Efter genomförd utbildning kan du hålla personspårkurser och privatträningar.


Lärare:
Lotta Nilsdotter och Isabelle Åhs
Jens Frank; föreläsning om effektiv spårträning och vad kan vi göra när träningen inte går enligt plan.     
 
Datum

Tid:
10-17 Varje dag

Pris:
14 000 kr.  Det tillkommer en anmälningsavgift på 1000 kr som skall vara betald 14 dagar efter du har fått din kallelse. Andra fakturan på resterande belopp 14 000 kr betalas senast en månad innan utbildningens start.  Det går att delbetala och då tillkommer en administrationsavgift på 500 kr.
Vill du boka boende maila oss på
  info@heddanshundcenter.se Läs mer om rummen här