tryck_heddan_skylt

Spårinstruktör
 
Målgrupp: Instruktör med kunskap i metodik & pedagogik, eller motsvarande kunskap. En spårinstruktörsutbildning med inriktning personspår  för dig som vill kunna erbjuda personspår i ditt kursutbud eller för dig som vill fördjupa din kunskap vad gäller inlärningssätt och praktiskt spårande.
Förkunskapskrav: Instruktörsutbildning eller motsvarande kunskap.

Utbildningens innehåll:

 
 • Genomgång av olika sätt att träna spår, såväl teoretiskt som       praktiskt. Målsättningen är att du ska ha tillräcklig kunskap om de olika inlärningsteknikerna för att kunna ge dina kunder individanpassade instruktioner.
 •  Hundens luktsinne
 •  Hur vi effektiviserar spårträningen, undviker fallgropar och vad gör     vi när träningen inte går enligt plan
 •  Att lägga spår
 •  Att spåra på olika underlag, asfalt, grus, gräs, skog mm
 •  Underlagsskiften
 •  Spårsök och spårupptag
 •  Riktningsbestämning
 •  Tillbakagångar, virrvarr, korsande spår och andra vanliga          svårigheter i spåret
 •  Att hantera diverse störningar i spåret
 •  Markering av föremål i spåret (gäller personspår)
 •  Dokumentera och planera din träning
 •  Kursplanering

 
 
Examen: För godkänd examen krävs 100% närvaro. Godkänd projektkurs som redovisas skriftligt. Godkänd projektelev som skall spåra ett 500 meter långt spår 3 föremål (redovisas muntligt under lektionstid) Praktiskt prov där du med din egen hund skall klara av med ett spårsök på upp till 50 meter, ta upp och följa ett 1000 meter långt spår på varierande underlag lagt av annan person, 5 föremål i spåret som skall redovisas efter gånget spår.
Efter genomförd utbildning kan du hålla personspårkurser och privatträningar.


Lärare:
Lotta Nilsdotter
Jens Frank; föreläsning om effektiv spårträning och vad kan vi göra när träningen inte går enligt plan.     
 
Datum 
24-25/4, 22-23/5, 19-20/6, 21-22/8
För dig som är långväga ifrån finns möjlighet att bo på Heddans Hundcenter. För bokning av boende maila info@heddanshundcenter.se

Tid:
10-17 Varje dag

Pris:
11.100 kr (går att delbetala)