tryck_heddan_skylt

Specialsöksinstruktör
 
Målgrupp: Instruktör med kunskap i metodik & pedagogik, eller motsvarande kunskap.
En specialsöksutbildning med inriktning specialsök måldoft röd kong för dig som vill kunna erbjuda specialsök  i ditt kursutbud för aktivering eller för dig som vill coacha framtida tävlingsekipage i specialsök på kong som kommer att ligga under SBK.
Det är inte en utbildning för dig som vill jobba och utbilda dig till yrkesförare i specialsök utan detta är en instruktörsutbildning. Du kommer att ha en god grund i specialsök. 
Förkunskapskrav: Instruktörsutbildning eller motsvarande kunskap.
 
Utbildningens innehåll
* Genomgång av olika sätt att träna specialsök, såväl teoretiskt som  praktiskt. Målsättningen är att du ska ha tillräcklig kunskap om de olika inlärningsteknikerna för att kunna ge dina kunder individanpassade instruktioner.
* Sökteknik
* Olika sätt att träna in markeringar
* Belöningsutveckling (när, var, hur, varför)
* Planering av träning
* Stegringsplaner-varför använder vi dom, hur använder man dom och hur konstruerar jag egna
* Fördjupning i hundens nos och luktsinne
* Miljöträning
* Kursplanering
* Coachning- Hur använder vi ett coachande förhållningssätt i kurser och träning.
* Mental träning
 
 
Examen: För godkänd examen krävs 100% närvaro. Godkänd projektkurs som redovisas muntligt samt en projektelev, som skall ha en stadig passiv markering och göra ett godkänt rumssök på ca 20 kvm med tre gömmor, redovisas med film och dagbok.
Ett praktiskt prov  för dig och din hund där det kommer att vara ett sammanhållet sökområde. Söktid ca 30 minuter. Sökområdet kan innehålla:
1. Fordonssök
2. Sök i byggnad 
3. Utomhussök (tex åker, parkeringsplats, skog, fotbollsplan, 
    läktare mm)
4. Godssök
5. Sök på person
Du skall uppnå 80 % rätt samt inga falskmarkeringar.
Efter genomförd utbildning kan du hålla specialsökskurser för aktivering eller tävling, du kan ha privatträningar i specialsök.  

För att få ut maximalt av utbildningen och att klara examen så är det lämpligt att hunden du väljer att ta med under utbildningen har ett stort mat och/eller föremålsintresse.
Max 6 deltagare
 
Lärare:
 Lotta Nilsdotter
 Jens Frank; föreläsning om effektiv sökträning.
 
Datum 10-11/4, 15-16/5, 3-4/7, 4-5/9, 2-3/10, 13-14/11
Pris 18 000kr (det går att delbetala)

För dig som kommer långväga ifrån finns möjlighet att bo på centret.